آموزش کار دستی

آموزش کار دستی

مجموعه فیلم های آموزش ساده و مبتدی کاردستی برای کودکان در   1 DVD با بسته بندی شکیل  
50 فیلم با کیفیت HD
آموزش ساده ساخت انواع کار دستی با کاغذ

تصویر واقعی آنچه تحویل مشتری می شود :