آموزش نقاشی ساده کودکان

آموزش نقاشی ساده کودکان

مجموعه فیلم های آموزش ساده و مبتدی نقاشی و طراحی برای کودکان در   1 DVD با بسته بندی شکیل  
60 فیلم با کیفیت HD
آموزش ساده طراحی و رنگ آمیزی میوه ها - حیوانات - اشیا - چهره

 تصویر واقعی آنچه تحویل مشتری می شود :